Regulament

Regulamentul

Concursului Național de Muzică Ușoară

”Vasile Veselovski”
Pite
ști – Argeș,

24-25 noiembrie 2016

EDIȚIA  a IV-a

Organizatori:
Consiliul Județean Argeș prin Școala Populară de Arte Pitești și Asociația Culturală  „Vasile Veselovski’’

 1. Scopul concursului:
  Având în vedere că marele compozitor român s-a născut și și-a efectuat studiile în Pitești, Festivalul-concurs are drept scop readucerea în actualitate a pieselor sale, promovarea lor în rândul tinerilor argeșeni și nu numai, a muzicii ușoare autentice, afirmarea și lansarea tinerelor voci, în vederea introducerii lor în elita muzicii ușoare românești și internaționale.
  Festivalul se desfășoară sub egida numelui marelui compozitor al muzicii ușoare românești, Vasile Veselovski.
 2. Condiții:

Concursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 – 25 ani, cetățeni români și se desfășoară cu acompaniament orchestral (live).
Câștigătorul ediției precedente nu are dreptul de participare.

3.Înscrierea la concurs – preselecție:

 Înscrierea se face pe baza unei copii dupa Cartea de Identitate si a formularului de          înscriere, ce se găsește pe site-ul Festivalului, care trebuie completat cu datele personale. Documentele trebuie transmise on-line pe adresa: festivalulveselovski@yahoo.com până la data de 5 octombrie 2016.

Concurenții vor trimite pentru preselecție până la data de 5 octombrie 2016, 2 (două) piese din repertoriul propriu (voce pian sau voce negativ), neprocesate excesiv, pe suport CD, pe adresa Asociația Culturala „Vasile Veselovski”, Str. C.C. Arion nr.13, București, sector 1, cod postal 011081, sau in format “.mp3” pe adresa: festivalulveselovski@yahoo.com  .

Concurenții care au participat în finalele a două ediții ale Festivalului nu mai au dreptul de participare la o a treia ediție.

Pentru creșterea imaginii artistice a Festivalului concurs, se va evita interpretarea aceleiași piese de mai multe ori in finală. Pentru aceasta, soliștii vor completa pe Formularul de înscriere o listă cu opțiunile lor pentru piesele pe care le vor interpreta în cazul în care se califică în finală. Lista va cuprinde 3 (trei) titluri din piesele lui Vasile Veselovski, prezente în Repertoriul Festivalului „Vasile Veselovski” – Pitești 2015 și 2(două) titluri din repertoriul românesc consacrat, în ordinea preferată de concurenți. În cazul în care o piesă va fi menționată de mai mulți concurenți pe prima poziție la opțiuni, se va trage la sorți, câștigătorul urmând să interpreteze acea piesă, iar ceilalți, piesele următoare din listă. Dacă este cazul și mai departe, se va trage la sorți. Concurenții calificați în finală, care la preselecție au interpretat o melodie compusă de Vasile Veselovski, au prioritate în alegerea piesei respective pentru finală, cu respectarea celorlalte puncte din regulament.

Jurizarea pentru preselecție va avea loc pe data de 7 octombrie 2016.

Piesele vor fi ascultate de Juriul preselecției, care va alege 10 finaliști plus două rezerve. Juriul preselecției este compus din profesioniști ai muzicii ușoare românești.

Lista concurenților admiși la preselecție va fi publicată pe site-ul Festivalului, în termen de două zile de la preselecție. De asemenea, fiecare concurent admis la preselecție, va fi notificat pe adresa de mail indicată de el in Formularul de înscriere.

Concurenții care au participat la una din finalele anterioare și vor fi selectați și la ediția 2016, obligatoriu vor interpreta alte piese, decât cele prezentate la editia anterioara..

Taxa de înscriere pentru preselecție este de 50 RON, nerambusabilă și va fi platită pe numele:  Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, CUI 4229466, cod RO85TREZ04621G330800XXXX,

 1. Desfășurarea concursului.

În urma preselecției vor rămâne în concurs un număr de 10 concurenți stabiliți de juriu. Ordinea intrării în concurs se decide prin tragere la sorți. Concurenții vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs și repetiții. Fiecare piesă a concurentului va fi de maxim 3 minute și 30 secunde. Concurenții pot fi acompaniați de grup vocal sau dansatori.

        5.Repertoriul.

Pentru concurs fiecare concurent selectat va interpreta o piesă de muzică ușoară din repertoriul românesc consacrat și o piesă din creația compozitorului Vasile Veselovski. Aceasta poate fi obținută de pe pagina web a concursului  www.festivalul-vasile-veselovski.ro. Nu sunt admise compozițiile proprii.

 1. Programul festivalului

24 noiembrie, incepand cu ora 18:00:

– desfășurarea concursului

– recitaluri (inclusiv spațiu publicitar)

25 noiembrie, incepand cu ora 18:00:

-premierea concurenților, recitalurile Marelui Premiu, Premiilor I,II,III.

– recitaluri (inclusiv spațiu publicitar)
    

 1. Obligațiile participanților.
  Să respecte clauzele regulamentului festivalului;
  Să semneze contracte de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de organizatori;

În cazul calificării în finală, să trimită organizatorilor, în termen de 7 zile, lista cu piesele ce vor fi interpretate în finală împreună cu numele autorilor, precum și alte date tehnice solicitate de organizatori în vederea pregătirii orchestrațiilor. În cazul în care nu se trimit aceste date în termenul prevăzut, concurenții vor fi descalificați.

Laureații care nu sunt prezenți la Gala de decernare a premiilor sunt descalificați.
Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

    

 1. Obligațiile organizatorilor.

Organizează și pun la dispoziție sala de spectacole, spațiile de repetiție necesare desfășurării festivalului, orchestra care acompaniază.

Asigură premiile, masa și cazarea concurenților din alte județe pe perioada desfășurării concursului. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenți.
   

9. Juriul.

Juriul este compus din personalități cu experiență în domeniu. Membrul juriului care regăsește în lista concurenților elevi de a căror formare artistică se ocupă, sau este rudă sau afin până la gradul 4 se abține de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalți membri ai juriului.

Punctajul final va reprezenta media aritmetică a tuturor notelor.

Pentru a asigura o cât mai bună corectitudine a jurizării, vor fi eliminate din calcul nota cea mai mică şi nota cea mai mare. Notele și clasamentele finale sunt confidențiale și sunt făcute publice numai pe scena Galei Laureaților.

Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile specificate mai jos sau a nu le acorda. Deciziile juriului nu pot fi contestate.

 1. Premii.

TROFEUL „ Vasile Veselovski” (acordat de Asociația Vasile Veselovski)– 6.000 lei

Premiul I        2.000 lei
Premiul II       1.500 lei
Premiul III      1.000 lei
3 mențiuni a câte 500 lei
Alte premii oferite de sponsori
Sumele corespunzătoare premiilor și mențiunilor sunt impozabile conform legislației române în vigoare la data acordării premiului.

Câștigătorul Trofeului va susține un microrecital la ediția imediat următoare a Festivalului; în acest caz va beneficia de decontarea, de către organizatori, a cheltuielilor de transport, cazare și masă.
Concurenții care nu se regăsesc printre premiați vor primi diplome de participare.

 1. Date de contact.
  Școala Populară de Arte și Meserii Piteș Adresă: Bld. Republicii, Nr. 66, Pitești

    Tel/fax: 0248 212 260

    E-mail: scoalapopart@yahoo.com

   Asociația Culturală  „VasileVeselovski’’.  Adresa: Str. C.C. Arion nr.13, București, sector    1, cod postal 011081

   E-mail: festivalulveselovski@yahoo.com

Director Artistic,                                                        Director Festival,

Valentin Veselovski                                                 Gabriela Pendiuc

                                                                        Manager Școala Populară de Arte Pitești